II Kongres Dydaktyki Polonistycznej

Komitet organizacyjno-programowy

Prof. dr hab. Ewa Jaskółowa
Dr hab. prof. UŚ Bernadeta Niesporek-Szamburska
Dr hab. prof. UŚ Magdalena Pastuch
Dr hab. prof. UŚ Jolanta Tambor
Dr hab. prof. UŚ Romuald Cudak
Prof. UŚ dr hab. Maciej Tramer
Dr Piotr Bogalecki

Sekretarze

Dr Karolina Jędrych
Mgr Emilia Czarnota
Mgr Diana Jagodzińska

 

Komitet naukowy

Prof. zw. dr hab. Grażyna Borkowska, Instytut Badań Literackich PAN
Prof. UKSW dr hab. Tomasz Chachulski, Instytut Badań Literackich PAN, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Prof. zw. dr hab. Maciej Grochowski, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
Prof. UJ dr hab. Anna Janus-Sitarz, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Prof. zw. dr hab. Marian Kisiel, Uniwersytet Śląski w Katowicach
Dr hab. Katarzyna Kłosińska, Uniwersytet Warszawski
Prof. zw. dr hab. Krzysztof Kłosiński, Uniwersytet Śląski w Katowicach
Prof. UŚ dr hab. Ryszard Koziołek, Uniwersytet Śląski w Katowicach
Prof. zw. dr hab. Jan Malicki, Uniwersytet Śląski w Katowicach
Prof. dr hab. Jan Miodek, Uniwersytet Wrocławski
Prof. zw. dr hab. Jerzy Podracki, Uniwersytet Warszawski
Prof. zw. dr hab. Lidia Wiśniewska, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Prof. zw. dr hab. Tadeusz Zgółka, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Prof. zw. dr hab. Sławomir Jacek Żurek, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie

 

Komitet honorowy

Prof. zw. dr hab. Jadwiga Kowalikowa, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie
Prof. zw. dr hab. Anna Legeżyńska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Prof. zw. dr hab. Ryszard Nycz, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Prof. zw. dr hab. Edward Polański, Uniwersytet Śląski w Katowicach
Prof. dr hab. Jadwiga Puzynina, Uniwersytet Warszawski
Prof. zw. dr hab. Tadeusz Sławek, Uniwersytet Śląski w Katowicach
Prof. zw. dr hab. Zenon Uryga, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
mgr Andrzej Król, nauczyciel języka polskiego w I LO im. J. Słowackiego w Chorzowie
mgr Stanisław Faber, Śląski Kurator Oświaty

 

 

Patronat medialny

radio

 
Copyrights © Katedra Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej 2015
realizacja: CUTberry.com