II Kongres Dydaktyki Polonistycznej

Organizatorzy zwracają się do wszystkich referentów z prośbą o przygotowanie wystąpień nieprzekraczających 20 minut. Rozszerzona wersja referatów zostanie wydana w publikacji pokonferencyjnej.

 

Dzień I - 18 listopada (środa)

8.30–9.30 rejestracja uczestników: (Biblioteka Śląska, ul. Francuska 12)

Obrady plenarne
Miejsce: Biblioteka Śląska, ul. Francuska 12
9.30–10.30 Powitanie gości, uroczyste otwarcie II Kongresu Dydaktyki Polonistycznej
10.30–11.00 Osiągnięcia I Kongresu Dydaktyki Polonistycznej – sprawozdanie z realizacji postulatów oraz odpowiedzi na rezolucje (dr hab. prof. UJ Anna Janus-Sitarz)

11.00–12.30 Panel dyskusyjny: Edukacja polonistyczna jako zobowiązanie (Prowadzenie: prof. dr hab. Tadeusz Zgółka; Uczestnicy: prof. dr hab. Małgorzata Karwatowska, dr hab. prof. UKW Agnieszka Rypel, prof. dr hab. Aldona Skudrzyk, prof. dr hab. Bogusław Skowronek, prof. dr hab. Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska)

12.30 – 13.00 Przerwa kawowa

13.00–14.30 Panel dyskusyjny: Egzamin zewnętrzny z języka polskiego a kształcenie językowe w szkole (Prowadzenie: dr hab. prof. UO Jolanta Nocoń; Uczestnicy: dr hab. Kordian Bakuła, dr Adam Brożek, dr Joanna Dobkowska, mgr Marzena Olędzka, mgr Michał Ratajczak)

14.30–16.00 Obiad (restauracja „Cadenza" w siedzibie NOSPR-u)

Obrady w sekcjach 16.00–18.30
Przewiduje się przerwę kawową
Miejsce: kampus Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, ul. Bankowa; budynek Rektoratu oraz CINiBA

Sekcja 1. [Rektorat: s. 24/ I piętro]
Dialog i współdziałanie: dom – szkoła – uniwersytet
[Prowadzenie: dr hab. Danuta Krzyżyk, Uniwersytet Śląski w Katowicach]
1. dr Małgorzata Furgała (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie): Sąsiedztwo uniwersytetu. O możliwościach wykorzystania potencjału intelektualnego wyższej uczelni w szkolnej edukacji
2. dr Ewa Horwath (Uniwersytet Jagielloński): Katedra uniwersytecka zaprasza... O wykorzystaniu nowych metodologii badań językoznawczych w działaniach dydaktycznych
3. dr hab. prof. UJK Małgorzata Krzysztofik (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach): Teksty kultury w dydaktyce uniwersyteckiej wobec przemian modelu edukacji ponadgimnazjalnej
4. dr Renata Makarewicz (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie): Wywiadówka w sieci. Oficjalnie, półoficjalnie, prywatnie?
5. dr hab. Kordian Bakuła (Uniwersytet Wrocławski): Człowiek myszkujący. Przyczynek do antropologii początku XXI wieku

Sekcja 2. [Rektorat: s. 29/ I piętro]
Nowoczesne metodologie badań literackich i lingwistycznych w przekładzie na szkolną dydaktykę polonistyczną
[Prowadzenie: dr hab. prof. UŚ Romuald Cudak, Uniwersytet Śląski w Katowicach]
1. dr hab. Witold Bobiński (Uniwersytet Jagielloński): Uczniowskie prawo do reader's response. Czy Celtowie i Australijczycy najtrafniej odczytali testament Wóycickiego?
2. prof. dr hab. Małgorzata Karwatowska (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
w Lublinie): INNY/OBCY w dyskursie nauk humanistycznych
3. mgr Karolina Kwak (Uniwersytet Jagielloński): Zatarte granice i kółka na wodzie, czyli głosy Młodych w sprawie dam i rycerzy
4. mgr Małgorzata Antuszewicz (Uniwersytet Gdański): Kulturowa teoria literatury
a uczniowska recepcja tekstów kultury

Sekcja 3. [Rektorat: Aula im. Kazimierza Lepszego/ I piętro]
Jak uczyć interpretacji tekstów literackich?
[Prowadzenie: dr hab. prof. UŚ Danuta Opacka-Walasek, Uniwersytet Śląski]
1. prof. dr hab. Anna Pilch (Uniwersytet Jagielloński): O trzech listach poetyckich. (Zbigniewa Herberta list do Ryszarda Krynickiego). Formy budowania dialogu w przestrzeni kulturowej
2. dr hab. Krzysztof Biedrzycki (Uniwersytet Jagielloński): Lektury jednego wiersza. Na przykładzie vilanelli Stanisława Barańczaka „Płakała w nocy, ale nie jej płacz go zbudził"
3. dr hab. prof. UG Grażyna Tomaszewska (Uniwersytet Gdański): Tak mało czy tak wiele? O interpretacji „Daru" Czesława Miłosza w gimnazjum
4. mgr Anna Radzewicz-Bork (Uniwersytet Gdański): Męczące dziedzictwo. Jak Miłosz rozmawia z Mickiewiczem?
5. dr Anna Włodarczyk (Uniwersytet Jagielloński): Etyka interpretacji jako doświadczanie lektury tekstu. Studium praktyczne: Theodor Roethke „Walc mojego taty" (1942)

Sekcja 4. [Rektorat: sala 61/ III piętro]
Jak ciekawie, żywo i skutecznie uczyć o języku ojczystym?
[Prowadzenie: prof. dr hab. Tadeusz Zgółka, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu]
1. prof. dr hab. Jadwiga Kowalikowa (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie): Edukacja językowa dla rozwijania uczniowskich kompetencji jako operacyjnych oraz perspektywicznych efektów kształcenia
2. dr hab. prof. UO Jolanta Nocoń: Szkolny polonista na usługach rynku pracy? O edukacji językowo-komunikacyjnej w czasach (po)nowoczesnych
3. mgr Bożena Praszczak (Uniwersytet Jagielloński): Skuteczne praktyki nauczania retoryki w szkole
4. dr Olga Przybyla (Uniwersytet Śląski): O sztuce czytania i wypowiadania się w neurobiologicznym ujęciu. Implikacje dydaktyczne
5. dr Anna Wileczek (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach): Czytanie i pisanie na ekranie, czyli (samo)kształcenie kompetencji komunikacyjnych młodszych dzieci

Sekcja 5. [CINiBA: sala konferencyjna/ poziom 0]
Priorytety edukacji polonistycznej w świecie (po)nowoczesnym
[Prowadzenie: prof. dr hab. Sławomir Jacek Żurek, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie]
1. dr hab. prof. UJ Anna Janus-Sitarz (Uniwersytet Jagielloński): Humanistyka w poszukiwaniu zaginionego czytelnika
2. dr Marta Rusek (Uniwersytet Jagielloński): Wizje i rewizje edukacji polonistycznej
3. dr Krystyna Koziołek (Uniwersytet Śląski): Literatura i „dobre życie". Zagubione powinności kształcenia literackiego
4. dr Małgorzata Gajak-Toczek (Uniwersytet Łódzki): Wobec przemijania życia i starości. Kilka refleksji o kształceniu aksjologicznym na studiach polonistycznych
5. dr Anna Suchodolska (Uniwersytet Warszawski): Polska polityka językowa wobec obcokrajowców: strategie zapewnienia asymilacji

Sekcja 6. [CINiBA: sala seminaryjna/ poziom II]
Nauczyciel języka polskiego jako ojczystego i obcego
[Prowadzenie: prof. dr hab. Bernadeta Niesporek-Szamburska, Uniwersytet Śląski w Katowicach]
1. dr hab. prof. UwB Elżbieta Awramiuk, mgr Anna Kietlińska (Uniwersytet w Białymstoku, III LO im. K. K. Baczyńskiego w Białymstoku): Szkolny polonista w dobie powszechnej znajomości języków obcych
2. mgr Elżbieta Grabska-Moyle (Polska Szkoła Przedmiotów Ojczystych w Luton i Dunstable w Wielkiej Brytanii; Zakład Dydaktyki Polonijnej, Polski Uniwersytet na Obczyźnie w Londynie): Gramatyka w polskich szkołach sobotnich. Oczekiwania uczniów, zamierzenia nauczycieli i rezultaty
3. mgr Emilia Czarnota (Uniwersytet Śląski): Nauczyciel polonista wobec zróżnicowanej oferty publikacji leksykograficznych
4. dr Anna Ślósarz (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie): Multimedialne moduły tematyczne, czyli holistyczny potencjał w nauczaniu języka ojczystego

Sekcja 7. [Rektorat: sala 133/ parter (strefa studenta)]
Literackie fascynacje uczniów
[Prowadzenie: prof. dr hab. Małgorzata Karwatowska, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie]
1. dr Zofia Zasacka (Biblioteka Narodowa w Warszawie): Nie musi być nudnie! Literatura piękna w szkole a uczniowskie motywacje czytelnicze
2. dr Marta Białobrzeska (Katedra Badań Filologicznych „Wschód – Zachód" w Białymstoku): Czytelnik poszukujący na lekcjach języka polskiego. Uczniowskie listy bestsellerów inspiracją nauczyciela polonisty
3. dr Paweł Sporek (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie): Co czytać we współczesnej szkole? Kryteria doboru lektury – szanse, możliwości, zagrożenia
4. mgr Dominik Borowski (Uniwersytet Jagielloński): Na peryferiach... Miejsce literatury młodzieżowej w kształceniu polonistycznym

Sekcja 8. [CINiBA: sala dydaktyczna/ poziom 0]
Jak unowocześnić warsztat nauczyciela polonisty?
[Prowadzenie: prof. dr hab. Maria Ratajczak-Kwiatkowska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu]
1. dr hab. Marta Bolińska (IFP UJK w Kielcach): Kreatywność w pracy z uczniem zdolnym metodą projektu (na podstawie doświadczeń własnych – Fascynujący Świat Nauki – Świętokrzyski System Wspierania Talentów 2014)
2. dr Ewelina Strawa-Kęsek (Uniwersytet Jagielloński): Literatura w działaniu. Czytelnicze projekty edukacyjne
3. dr Janusz Waligóra (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie): Pisać każdy może... Warsztaty literackie w szkole ponadgimnazjalnej (i na uniwersytecie)
4. dr Wiesława Wantuch (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu): Teatr w działaniu, czyli o rozwoju kompetencji interpretacyjnych gimnazjalistów (na przykładzie projektu „Laboratorium teatralne")
5. dr Beata Kapela-Bagińska (Uniwersytet Gdański): (Wy)grać na polskim! − gry dydaktyczne jako metody wspomagające proces edukacji na różnych etapach kształcenia

19.00 Koncert Kawiarenki Literackiej (uczniowie i absolwenci I Liceum Ogólnokształcącego im. J. Słowackiego - Akademicki Zespół Szkół Ogólnokształcących w Chorzowie; opiekun artystyczny: mgr Andrzej Król)
Miejsce: Scena Kameralna Teatru Śląskiego im. S. Wyspiańskiego w Katowicach

Nocne polonistów rozmowy 21.00–...
Miejsce: Kawiarnia w Malarni Teatru Śląskiego im. S. Wyspiańskiego w Katowicach

DZIEŃ II − 19 listopada (czwartek)

Obrady plenarne 9.00–13.30
Miejsce: Biblioteka Śląska, ul. Francuska 12
9.00–10.30 Panel dyskusyjny: Polonistyka w świecie różnic kulturowych, czyli polonistyka powszechna i elitarna (Prowadzenie: dr hab. prof. UŚ Ryszard Koziołek; z udziałem: prof. dr hab. Grażyna Borkowska, prof. dr hab. Jan Miodek, prof. dr hab. Ryszard Nycz, prof. dr hab. Krzysztof Kłosiński, prof. dr hab. Jolanta Tambor)
10.30−11.00 prof. dr hab. Sławomir Jacek Żurek (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II): Polonistyczne badania edukacyjne – doświadczenia i perspektywy
11.00−11.30 Przerwa kawowa
11.30 – 12.00 dr hab. Joanna Hobot-Marcinek (Uniwersytet Jagielloński): „Dlaczego klasycy?" – o zagrożeniach i perspektywach „nowoczesnej" edukacji polonistycznej
12.00−12.30 Dyskusja
12.30–14.00 dr Marek Kaczmarzyk (Uniwersytet Śląski): Jak badania z zakresu neurodydaktyki pomagają w modelowaniu polonistycznego procesu dydaktycznego?
14.00–15.30 Obiad (restauracja „Cadenza" w siedzibie NOSPR-u)

Obrady w sekcjach:15.30–18.00
Miejsce: kampus Uniwersytetu Śląskiego, ul. Bankowa; Budynek Rektoratu oraz CINiBA
Przewiduje się przerwę kawową

Sekcja 1. [Rektorat: Aula im. Kazimierza Lepszego/ piętro I]
Egzaminy: stan obecny, perspektywy, dążenia
[Prowadzenie: dr hab. prof. UO Jolanta Nocoń, Uniwersytet Opolski]
1. dr Maria Romanowska (Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie): Interpretacja na maturze: oczekiwania i porażki
2. mgr Małgorzata Kosińska-Pułka, mgr Wojciech Małecki (Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu): Egzamin maturalny jako komunikat o łączeniu różnych dyscyplin wiedzy
3. mgr Marek Urbanowicz (Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza): Egzaminy szkolne obecne i pożądane – głosy z III i IV Forum Edukacyjnego Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza
4. mgr Marzena Olędzka (Uniwersytet w Białymstoku): „Quo vadis, CKE?". O wpływie konstrukcji arkusza sprawdzianu w klasie szóstej szkoły podstawowej na kształcenie językowe uczniów kończących II etap edukacyjny
5. dr hab. prof. UŚ Ryszard Koziołek (Uniwersytet Śląski): Wiedza nieparametryzowana – w świetle egzaminów zewnętrznych oraz Krajowych Ram Kwalifikacji

Sekcja 2. [Rektorat: sala 24/ piętro I]
Przekraczanie granic tradycyjnej polonistyki szkolnej
[Prowadzenie: dr hab. prof. UJ Anna Janus-Sitarz, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie]
1. dr hab. prof. UP Marek Pieniążek (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie): Polonistyka szkolna w przestrzeni afektywnej
2. dr Dorota Łażewska (Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie): Dekonstrukcje tekstów literackich. Filozoficzne zaplecze dydaktyki polonistycznej
3. mgr Natalia Grzeszczuk (Uniwersytet Gdański): Poststrukturalistyczne strategie interpretacyjne a poezja współczesna
4. mgr Karolina Wawer (Uniwersytet Jagielloński): Ważne pytania postkolonializmu a edukacja polonistyczna
5. mgr Jan Zdunik (Uniwersytet Warszawski): Pod rękę z literaturą. O wykorzystaniu psychologii na lekcjach języka polskiego

Sekcja 3. [Rektorat: sala 29/ piętro I]
Uczeń w roli czytelnika
[Prowadzenie: dr hab. prof. UG Grażyna Tomaszewska, Uniwersytet Gdański]
1. dr hab. Małgorzata Pietrzak (Uniwersytet Warszawski): Analiza i interpretacja tekstu literackiego jako narzędzie nowoczesnej edukacji artystycznej, humanistycznej i kulturowej
2. dr hab. prof. UR Alicja Jakubowska-Ożóg (Uniwersytet Rzeszowski): Umiejętności interpretacyjne uczniów na przykładzie prac „olimpijskich" w szkole średniej – oczekiwania i wyniki
3. mgr Agnieszka Kasperek (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II): Uczeń – (nie)świadomy odbiorca literatury o Zagładzie – wyzwaniem dla polonisty?
4. dr Wioletta Żórawska: Oni i wiersze, czyli licealista sam na sam z tekstami Cypriana Norwida
5. mgr Natalia Spychalska (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie): Dlaczego nauczenie poezji jest ważne?

Sekcja 4. [CINiBA: sala dydaktyczna/ poziom 0]
Nowe media w nauczaniu języka polskiego
[Prowadzenie: dr hab. Witold Bobiński, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie]
1. dr hab. Jolanta Fiszbak, dr Adam Mazurkiewicz (Uniwersytet Łódzki): Założenia „nowej humanistyki" jako podstawa świadomego działania polonisty
2. dr Renata Bryzek (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach): Polonistyczne czytanie pozaliterackich tekstów kultury w wirtualnej rzeczywistości
3. mgr Agnieszka Kulig (Uniwersytet Jagielloński): Społecznościowy model lektury − dylematy i perspektywy
4. dr Anna Podemska-Kałuża (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu): Między książką a iPadem. Nowe technologie w dydaktyce języka polskiego
5. mgr Maria Szoska (Uniwersytet Gdański): „Źle obejrzane" − film na lekcjach języka polskiego w gimnazjum

Sekcja 5. [Rektorat: sala 61/ III piętro]
Edukacja międzykulturowa
[Prowadzenie: prof. dr hab. Anna Pilch, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie]
1. dr hab. prof. UP Zofia Budrewicz, dr Maria Sienko (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie): Kryzys i potrzeba wspólnoty. Szanse polonistyki regionalnej na partnerski dialog międzykulturowy
2. mgr Tomasz Jelonek (Uniwersytet Jagielloński): Nazwy terenowe a kształtowanie wiedzy uczniów o ich „małej ojczyźnie"
3. dr Monika Szabłowska-Zaremba (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II): Od Singera do Papuszy − polonista wobec edukacji międzykulturowej
4. mgr Elżbieta Piątek (Uniwersytet Jagielloński): Zapomniane dzieci Indii. Dialog kultur w edukacji polonistycznej
5. dr Małgorzata Wójcik-Dudek (Uniwersytet Śląski): Stracona szansa. Zagłada w literaturze dla dzieci i młodzieży

Sekcja 6. [CINiBA: sala seminaryjna/ poziom II]
Uczeń jako odbiorca i twórca tekstów
[Prowadzenie: prof. dr hab. Jadwiga Kowalikowa, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie]
1. dr Krzysztof Koc (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu): Tajemnice świata
i człowieka − o edukacyjnej wartości reportażu w szkolnej polonistyce
2. dr Beata Udzik (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu): Opowiadanie, charakterystyka, rozprawka... Szkolne formy wypowiedzi a sprawność językowa uczniów
3. dr Krzysztof Kaszewski (Uniwersytet Warszawski): Kto wie, co powinno znaleźć się we wstępie rozprawki?
4. dr Magdalena Trysińska (Uniwersytet Warszawski): Teksty kultury (nie)obecne w uczniowskich rozprawkach

Sekcja 7. [CINiBA: sala konferencyjna/ poziom 0]
Dydaktyka akademicka a kształcenie przyszłego nauczyciela i badacza
[Prowadzenie: prof. dr hab. Marian Kisiel, Uniwersytet Śląski w Katowicach]
1. prof. dr hab. Renata Przybylska (Uniwersytet Jagielloński): Kogo dziś możemy nazwać polonistą, a kto nim jest tylko z nazwy?
2. dr hab. prof. UAM Maria Kwiatkowska-Ratajczak (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu): Dydaktyka akademicka w dobie kultury konwergencji
3. prof. dr hab. Sławomir Jacek Żurek (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II): Komponent dydaktyczny studiów doktoranckich
4. dr hab. prof. UKSW Anna Szczepan-Wojnarska (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego): Metody pracy naukowej jako przedmiot w programie studiów doktoranckich wobec zjawiska postdyscyplinarności i urynkowienia nauki
5. dr Małgorzata Pachowicz (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie): Profil praktyczny studiów polonistycznych, czyli wielowymiarowość dialogu w przestrzeni: uczeń − student − pracownik

Sekcja 8. [Rektorat: sala 133/ poziom 0 (strefa studenta)]
Czytelnicze propozycje dla ucznia
[Prowadzenie: prof. dr hab. Krystyna Heska-Kwaśniewicz, Uniwersytet Śląski w Katowicach]
1. dr Tomasz Wroczyński (Uniwersytet Warszawski): Najnowsza literatura polska w podręcznikach do szkół ponadgimnazjalnych: gatunki, style, wartości
2. dr Dorota Karkut (Uniwersytet Rzeszowski): Rodzice i nauczyciele zapraszają do świata książek − o rozwijaniu zainteresowań i postaw czytelniczych dzieci i młodzieży
3. dr Zofia Pomirska (Uniwersytet Gdański): Dobre praktyki w promocji czytania i czytelnictwa uczniów ze specjalnymi trudnościami w czytaniu (dysleksją rozwojową)
4. mgr Paweł Spyra (Uniwersytet Rzeszowski): Reportaż Anny Strońskiej na lekcji języka polskiego

Sekcja 9. [Rektorat: sala 142/ II piętro]
Edukacja z perspektywy młodych dydaktyków
[Prowadzenie: dr hab. Ewa Ogłoza, Uniwersytet Śląski w Katowicach]
1. Aleksandra Dusza, Katarzyna Krulicka (Uniwersytet Śląski): Kilka uwag o związkach frazeologicznych na lekcjach języka polskiego
2. dr Anna Guzy, Agnieszka Przybyłowska (Uniwersytet Śląski): Świat według Kiepskich na lekcjach polskiego w liceum
3. Magdalena Kuźnicka (Uniwersytet Śląski): Kochanowski, Różewicz, Iwasiów. Lekcja cierpienia
4. Jadwiga Maksym (Uniwersytet Śląski): Rozwijanie kompetencji językowych poprzez czytanie poezji
5. Monika Polok (Uniwersytet Śląski): „Tyle wiemy o sobie, ile nas sprawdzono" – filologiczno-filozoficzne projekty lekcji o ludzkim doświadczeniu na przykładzie „Czarnych sezonów" Michała Głowińskiego

19.30 Koncert w siedzibie Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia i bankiet w restauracji „Cadenza" w siedzibie NOSPR-u

 

DZIEŃ III − 20 listopada (piątek)

Obrady plenarne 9.00–13.00
Miejsce: Wydział Prawa i Administracji UŚ, ul. Bankowa 11b [aula nr 8]
9:00–10.30 Panel dyskusyjny: Płynne granice polonistyki – komparatystyka szkolna
i uniwersytecka (Prowadzenie: prof. dr hab. Lidia Wiśniewska udział biorą: prof. dr hab. Teresa Kostkiewiczowa, prof. dr hab. Tadeusz Sławek, dr hab. prof. UJ Andrzej Hejmej, dr Anna Ślósarz)
10.30–11.30 prof. dr hab. Łukasz Turski, dr hab. prof. UKSW Tomasz Chachulski (Centrum Fizyki Teoretycznej PAN, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie i PAN): Myślenie polonistyczne, myślenie matematyczne – dwugłos o współdziałaniu dyscyplin podstawowych
11.30–12.00 Przerwa kawowa
12.00–14.30 Elitarność czy powszechność literatury? Spotkanie z pisarzami
14.30–16.00 Obiad

Obrady w sekcjach 15.00–17.30
Miejsce: kampus Uniwersytetu Śląskiego, ul. Bankowa; Budynek Rektoratu oraz CINiBA
Przewiduje się przerwę kawową

Sekcja 1. [CINiBA: sala konferencyjna/ poziom 0]
Relacje w przestrzeni szkolnej między polonistyką a przedmiotami matematyczno-przyrodniczymi
[Prowadzenie: dr hab. prof. UKSW Tomasz Chachulski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie i PAN]
1. prof. dr hab. Barbara Myrdzik, dr hab. Iwona Morawska, dr hab. Małgorzata Latoch-Zielińska (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie): Co ma wspólnego polonistyka z innymi naukami? O przekraczaniu granic
2. dr Kornelia Rybicka (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu): Polonista wobec związków między humanistyką a naukami ścisłymi
3. dr Agnieszka Karczewska, mgr Anna Karczewska (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II): Z refleksji Izydory Dąmbskiej o nauczaniu logiki na lekcjach języka polskiego
4. dr Anna Guzy (Uniwersytet Śląski): Wykorzystanie technik behawioralnych na lekcjach języka polskiego
5. dr hab. Tomasz Nowak (Uniwersytet Śląski): Gramatyka w komputerze. O dydaktycznych pożytkach płynących ze spotkań lingwistyki z informatyką

Sekcja 2. [Rektorat: sala 24/ piętro I]
Jak przywrócić fascynację lekturą?
[Prowadzenie: dr hab. prof. UKW Danuta Jastrzębska-Golonka, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy]
1. prof. dr hab. Ryszard Waksmund, dr hab. Dorota Michułka (Uniwersytet Wrocławski): Od antropologii dzieciństwa do metodyki nauczania literatury dla dzieci
2. dr hab. Ewa Ogłoza (Uniwersytet Śląski): Dzieło i twórca: Hans Christian Andersen. Polonistyczny projekt edukacyjny
3. dr Marta Chrabąszcz (Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej): „Alfabet kultury" w najnowszej literaturze dla dzieci
4. dr Katarzyna Grudzińska (Zespół Szkół Huty im. Tadeusza Sendzimira, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie): Reguły konwersacyjne Herberta Paula Grice'a a struktura wybranych dialogów w powieści młodzieżowej Małgorzaty Musierowicz Brulion Bebe B – propozycja edukacyjna

Sekcja 3. [Rektorat: sala 29/ piętro I]
Jak polonista kształtuje umiejętności społeczne?
[Prowadzenie: dr hab. prof. UP Zofia Budrewicz, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie]
1. dr hab. prof. UJK Piotr Zbróg (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach): Co dalej z kulturą języka we współczesnej szkole?
2. dr Marta Szymańska (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie): Język jako narzędzie komunikacji w społeczeństwie. Socjolingwistyka w programach i podręcznikach dla szkół podstawowych i gimnazjalnych
3. dr hab. prof. UR Urszula Kopeć (Uniwersytet Rzeszowski): Nauczyć wyrażania miłości. Problemy teoretyczne i praktyczne
4. dr Ewa Nowak (Uniwersytet Jagielloński): Od słowa do znaczenia. Wiedza językowa w szukaniu znaczeń tekstu literackiego
5. mgr Paulina Osak (Uniwersytet Gdański): Językowy obraz świata a interpretacja

Sekcja 4. [CINiBA: sala seminaryjna/ poziom II]
Sztuka na lekcjach języka polskiego
[Prowadzenie: dr hab. prof. UP Marek Pieniążek, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie]
1. dr hab. prof. UAM Beata Gromadzka (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu): Myśleć jak artysta. Kontakt ze sztuką jako źródło twórczego myślenia nie tylko na lekcjach języka polskiego
2. dr Piotr Bogalecki (Uniwersytet Śląski): Spotkanie parasola i maszyny do szycia? Sztuka najnowsza w dydaktyce polonistycznej
3. dr Justyna Hanna Budzik (Uniwersytet Śląski): Inspiracje dydaktyczne dla edukacji filmowej − alternatywy dla modelu przyliterackiego
4. dr Agata Kucharska-Babula (Uniwersytet Rzeszowski): Muzyka na lekcjach języka polskiego
5. mgr Agnieszka Kania (Uniwersytet Jagielloński): Muzeum, miejsce pamięci i genius loci w kształceniu kulturowym przyszłego nauczyciela polonisty

Sekcja 5. [Rektorat: sala 61/ III piętro]
Kim jest i jaki jest współczesny nauczyciel polonista?
[Prowadzenie: dr hab. Krzysztof Biedrzycki, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie]
1. prof. dr hab. Lidia Wiśniewska (Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza): Głos w imieniu TLiAM
2. dr Piotr Kołodziej (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie): Nauczyciel czy „uczyciel"? Polonista wobec sytuacji uczenia (się). Refleksja nie tylko teleologiczna
3. mgr Iwona Kołodziejek (Uniwersytet Jagielloński): Nauczyciel polonista w szkole włączającej
4. dr Sylwia Pikula, mgr Mariola Wilczak (Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk): Biuletyn Polonistyczny jako przestrzeń dialogu polonistów
5. dr Elżbieta Mazur (Uniwersytet Rzeszowski): Guwernantka – portret literacki, (ko)repetycje i możliwości
6. dr hab. Danuta Łazarska (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie): Nastolatek jako podmiot relacyjny. O uczniowskiej potrzebie budowania dialogu z nauczycielem mądrości

Sekcja 6. [Rektorat: sala 133/ poziom 0 (strefa studenta)]
Kształcenie kulturowo-językowe obcokrajowców, Polaków poza krajem, reemigrantów
[Prowadzenie: dr hab. prof. UKW Agnieszka Rypel, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy]
1. dr hab. prof. UŚ Romuald Cudak, dr Wioletta Hajduk-Gawron (Uniwersytet Śląski): Problematyka adaptacji tekstu w edukacji literackiej cudzoziemców
2. mgr Agnieszka Handzel (Uniwersytet Jagielloński): Content and Language Integrated Learning w edukacji polonistycznej – adaptowanie założeń pedagogiki CLIL do kształcenia kulturowego i językowego uczniów-reemigrantów
3. mgr Anna Mikulska (Uniwersytet Jagielloński): Problemy językowe studentów chińskich uczących się języka polskiego jako obcego − próba analizy
4. mgr Radosław Bartłomiej Budzyński (Uniwersytet Jagielloński): Perspektywy rozwoju nauczania języka polskiego na obszarze postsowieckim – przypadek Kazachstanu

Sekcja 7. [CINiBA: sala dydaktyczna/ poziom 0]
Zwrot cyfrowy w edukacji polonistycznej
[Prowadzenie: dr hab. Kordian Bakuła, Uniwersytet Wrocławski]
1. dr hab. Maciej Wróblewski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu): Zwrot cyfrowy w edukacji polonistycznej. Stan obecny i perspektywy
2. prof. dr hab. Piotr Łuszczykiewicz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu): Wykładowca medialny czy umedialniony?
3. dr Izabela Mrochen (Uniwersytet Śląski): Cyfrowe kompetencje współczesnego polonisty − (audio)deskrypcja jako nowy kierunek humanistyki cyfrowej
4. mgr Agnieszka Kopacz (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II): Środowisko cyfrowe a edukacja polonistyczna – kilka słów o dobrych praktykach
5. dr Ilona Copik, dr Eugeniusz Szymik (Uniwersytet Śląski): Rola Internetu w podejmowaniu aktywności uczenia się ucznia szkoły podstawowej


21 listopada (sobota)

9.00–13.00 Pokazać Śląsk – wycieczka do starych katowickich dzielnic: Giszowca i Nikiszowca

9.00–13.00 Warsztaty dla nauczycieli
Miejsce: Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka, ul. Bankowa 11a
9.00–10.30 Informacyjne narzędzia wspierania pracy polonisty wraz ze zwiedzaniem gmachu CINiB-y (dla wszystkich uczestników warsztatów)
10.45–13.00 Warsztaty do wyboru:
1. „Neurodydaktyka doktora Kaczmarzyka"
2. Technologia informacyjno-komunikacyjna w pracy polonisty. Od Padletu do blogów
3. Interpretacja tekstu kultury w szkole
13.15–13.45 Przerwa kawowa

Obrady plenarne 14.00–16.30
Miejsce: Aula im. Kazimierza Lepszego w Rektoracie Uniwersytetu Śląskiego, ul. Bankowa 12
14.00–15.30 Panel dyskusyjny: Uchodźcy – studenci i uczniowie. Wyzwania dla uniwersytetu i dla szkoły
15.30–16.30 Podsumowanie obrad II Kongresu Dydaktyki Polonistycznej

Patronat medialny

radio

 
Copyrights © Katedra Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej 2015
realizacja: CUTberry.com